Korak k energetski neodvisnosti: Proizvodna naprava za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Naziv operacije: SE STROJNA DELTA

V letošnjem letu se je izvedel ključni ukrep za zniževanje stroškov, povečanje neodvisnosti podjetja ter prispevanje k zelenim-trajnostnim rešitvam. V ta namen je bila k obstoječim proizvodnim napravam  zgrajena na naši strehi proizvodna naprava za proizvodnjo električne energije. Projekt je bil delno sofinanciran iz »Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) – http://www.eu-skladi.si/«

Proizvedena električna energija se najprej porabi za lastni odjem, presežek proizvedene energije pa se odda kot višek v omrežje. Nova naprava je SE STROJNA DELTA, katera se nahaja na naslovu Linhartova ulica 11, Maribor. Skupna inštalirana moč  foto-napetostnih modulov SE STROJNA DELTA znaša 186,96Wp. Ostale obstoječe naprave se prav tako nahajajo na naslovu Linhartova ulica 11, Maribor, katerih skupna inštalirana moč vseh foto-napetostnih modulov znaša 199,80Wp.

Scroll to Top
Call Now Button