Financira evropska unija

Prejem sofinanciranja  za nakup tehnološke opreme

Javni razpis Evropske unije – NextGenerationEU- Ukrep:  NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Podjetje STROJNA tovarna strojev, kmetijstvo, poslovanje z nepremičninami, najemi in svetovanje d.o.o. Maribor je na javnem razpisu Evropske unije – NextGenerationEU uspešno pridobilo sofinanciranje za nakup tehnološke opreme po investicijskem programu:  TEHNOLOŠKA INVESTICIJA ZA ŠIRITEV ZMOGLJIVOSTI DRUŽBE IN BISTVENE SPREMEMBE V PROIZVODNIH PROCESIH, UVAJANJE NOVIH INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ V OBDELOVALNIH CELICAH CNC/PC V INTEGRIRANIH POVEZAVAH, Z ODVZEMANJEM DELCEV KOVINSKIH MATERIALOV; v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Namen  projekta:

Z investicijskim projektom bomo širili zmogljivosti družbe in uvajali bistvene spremembe v proizvodnih procesih, z uvajanjem novih inovativnih tehnologij v obdelovalnih celicah CNC/PC v integriranih povezavah za odvzemanje delcev kovinskih materialov, ki so ključni gradnik pri produkciji naprav za mehanski prenos energij.

 

Cilj  projekta:

Širitev zmogljivosti družbe in bistvene spremembe v proizvodnem procesu s trajnostno naravnanimi investicijami v naprednejšo tehnologijo, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočale večjo produktivnost družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost.

Čas trajanja naložbe: 05/2022 – 06/2023

Celotna investicija: 1.809.325 EUR

EU financiranje: 723.730 EUR

Call Now Button